Grant Send kui õigused grupile Exchange 2007 või 2010 - Kuidas

Grant Send kui õigused grupile Exchange 2007 või 2010

Kui soovite, et Exchange 2007/2010 „tagastaks” õigused teie organisatsiooni konkreetsele grupile, siis on siin teie jaoks volikirja skript.

postkast | Add-ADPermission –ExtendedRights “Saada kui” -kasutaja “SendAs”

Saate postkasti cmdleti muutmise abil postkasti valikuid täpselt häälestada. SendAs on tegelikult minu organisatsiooni rühm, kuid grupi määramiseks peate kasutama parameetrit –user. Kui lisan sellesse gruppi inimesi, võivad nad saata oma organisatsiooni kõigile.