Isiklik võti pole Microsoft Excel - Kuidas

Isiklik võti pole Microsoft Excel

Ei Exceli, sõnumikirjelduse muutmine, kui see on ette nähtud, siis ei ole ALT + F11, klikk 2x na planilha desejada puudub menüü a esquerda e digite o código abaixo:

Privaatne alltööleht_vahetus (vahe sihtmärgi järgi)
Mõõtke vahemikuna, Cel As Range, rg As Range
Määrake targ = [F3: F55625]
'mude o range para a coluna desejada
Määrake targ = ristmik (targ, target)
Kui targ pole midagi, siis Välju all

Iga cel In targ.Cells
Kui cel <> "" siis
Set rg = Veerud (cel.Column) .Saada (cel, LookIn: = xlValues, pärast: = cel)
Kui rg.Address <> cel.Address Seejärel
Application.EnableEvents = False
cel = ""
vali
Application.EnableEvents = Tõsi
MsgBox "Entrada duplicada!" & Cel.valu
Lõpeta kui
Lõpeta kui
Järgmine
Lõpeta alam